duplikat

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja Urzędu
 2. Oznakowanie Urzędu
 3. Dostępność i liczba miejsc parkingowych
 4. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy
 2. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 3. Rzeczowa komunikacja z Urzędnikiem
 4. Indywidualne podejście do Klientów

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejetności Urzędników
 2. Staranność wykonywanych obowiązków
 3. Zrozumiały sposób komunikacji
 4. Pomoc w załatwianiu spraw

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę przy określonym stanowisku
 2. Informowanie o terminie realizacji sprawy
 3. Terminowość realizacji usług
 4. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Przejrzystość dokumentacji sprawy
 2. Staranność Urzędnika w obsłudze sprawy
 3. Bezstronność Urzednika
 4. Dotrzymanie przez Urzędnika zobowiązań

Metryka Klienta